Aktif Karbon Kumaşının Sigara Filtrasyonunda Kullanımı

Aktif Karbon Kumaşının Sigara Filtrasyonunda Kullanımı

Firdevs Mert, İsmail Tonbul, Ayhan Topuz, Numan Hoda

Sigara dumanı, insan sağlığına zarar veren binlerce kimyasal içermektedir. Bu kimyasalların bazılarının kanserojen olduğu kanıtlanmıştır. Bu çalışmada sigara dumanında bulunan kimyasalların yeni bir ürün olan aktif karbon kumaşı ile dinamik fazda uzaklaştırılması yeni bir yöntem önerilerek deneysel olarak çalışılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmada filtresiz, tek kat, çift kat ve 3 kat aktif karbon kumaşı içeren filtrelerin sigara dumanında bulunan kimyasalların azaltılması GC-MS cihazı kullanılarak takip edilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda aktif karbon kumaşı kullanılarak yapılan filtreler kullanıldığında sigaradaki zararlı maddeleri adsorplayarak vücuda girmesini engellediği gösterilmiştir.