Ülkemizdeki Orta Entalpili Bir Jeotermal Kaynak İçin Tasarlanan Süperkritik Ve Subkritik Bınary Çevrim Modellerinin Karşılaştırılması

Ülkemizdeki Orta Entalpili Bir Jeotermal Kaynak İçin Tasarlanan Süperkritik Ve Subkritik Bınary Çevrim Modellerinin Karşılaştırılması

Ayşe Hilal Kıvanç Ateş, Umran Serpen

Dünyada ve ülkemizdeki jeotermal kaynakların çoğu orta entalpilidir. Orta entalpili jeotermal kaynaklar için 2000’li yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan binary santral modelleri kaynak özelliklerine göre sürekli gelişim göstermektedir. Son yıllarda gelişen binary çevrim teknolojisinde özellikle 140°C- 160°C sıcaklıklı jeotermal kaynaklardan enerji üretimini ve santral verimlerini arttırmak için binary çevrimlerde kullanılan ikincil akışkanların kritik sıcaklık ve basınç değerlerini kullanarak yeni çevrim modelleri tasarlanmaktadır.

Binary çevrimlerde ikincil akışkanlar genellikle kritik sıcaklık ve basınç değerlerinin altındaki şartlarda çalıştırılıp enerji üretimi sağlanıyordu ancak son yıllarda daha düşük sıcaklıklı jeotermal kaynaklardan enerji üretimini sağlamak adına ikincil akışkanlar kritik sıcaklık ve basınç değerlerinin üstünde kullanılmaya başlanmıştır.

Hazırlanan bu çalışmada ülkemizde bulunan orta entalpili bir jeotermal kaynak için süperkritik ve subkritik şartlarda tasarlanmış bir santral modelinin sonuçlarının karşılaştırılması yapılmaktadır. Aynı zamanda, bu model için farklı ikincil akışkanlar kullanılarak en verimli çevrim modelinin oluşturulması ve çalışma şartlarının optimizasyonu gerçekleştirilmiş ve sonuçları tartışılmıştır.