Kanatlı Borulu Evaporatörlerde Devre Tasarımının Kapasiteye Olan Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Kanatlı Borulu Evaporatörlerde Devre Tasarımının Kapasiteye Olan Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Ergin Bayrak, Naci Şahin

Literatür incelendiğinde, kanatlı borulu ısı değiştiricileri üzerine yapılan araştırmalarda iç akışkan ve hava tarafındaki(dış akışkan) düzensizliklere bağlı oluşan kapasite kayıplarının uygun devreleme yapılarak giderilmeye çalışıldığı görülmüştür. Bu kapsamda yapılan çalışmada havayı soğutan kanatlı borulu evaporatörlerde devre düzeninin kapasiteye olan etkisi deneysel olarak incelenmiştir.

İlk olarak ürün özelliklerine bağlı olarak kullanılacak devre şekilleri belirlenmiş, buna bağlı prototipler üretilmiş ve bu prototiplerin test işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sonucunda devre tasarımının ısıl kapasiteye olan etkisi gösterilmiştir.