Bir Konut Binasının Enerji Performansının Yaşam Döngüsü Enerji Tüketimi ve CO2 Salımı Açısından Değerlendirilmesi

Bir Konut Binasının Enerji Performansının Yaşam Döngüsü Enerji Tüketimi ve CO2 Salımı Açısından Değerlendirilmesi

Suzi Dilara Mangan, Gül Koçlar Oral

Konut binalarının, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, enerji tüketimi ve enerji tüketimine bağlı CO2 salımlarından yüksek oranda sorumlu olduğu bilinmektedir. Yeni konut binalarının tasarımında ya da mevcut konut binalarının iyileştirilmesinde enerji etkin yaklaşımın dikkate alınmamasının çevresel problemlere yol açtığı da açıktır. Özellikle konut binalarında yenilenemeyen kaynakların kullanılması, kullanılan kaynakların kıt ve tükenebilir olması ve bu kaynakların kullanımına bağlı çevre üzerindeki olumsuz etkileri ve yüksek enerji maliyetleri konut enerji performansının yaşam döngüsü açısından değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu çalışmada, konut enerji performansının iyileştirilmesine yönelik önerilerin farklı iklim bölgeleri için geliştirilmesi ve bu önerilere dayalı olarak konut binalarının enerji ve çevresel performanslarının yaşam döngüsü çerçevesinde karşılaştırmalı yöntem esas alınarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, iyileştirme önerileri olarak bina sisteminin en etkin öğesi olan bina kabuğunun geliştirilmesi ve ve fotovoltaik (PV) sistemlerin bina kabuğuna entegre edilmesi ele alınmaktadır. Geliştirilen önerilerin binanın yaşam döngüsü enerji tüketimi ve CO2 salımı üzerindeki etkisi, yaşam döngüsü enerji ve CO2 analizleri gerçekleştirilerek değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucunda yaşam döngüsü enerji tüketimi ve CO2 salımının azaltılmasında etkili olan öneriler farklı iklim bölgeleri için tartışılarak sunulmaktadır.