Sıhhi Tesisat Elemanlarında Akış Direnç Katsayılarının Deneysel Olarak Bulunması

Sıhhi Tesisat Elemanlarında Akış Direnç Katsayılarının Deneysel Olarak Bulunması

Hüseyin Bulgurcu, Semin Kaya

Ülkemizde kullanılmakta olan sıhhi tesisat elemanlarının basınç kayıp katsayıları ile ilgili sağlıklı veriler bulunmadığından yapılan sıhhi tesisat sistemlerine ait projelerde kullanılan yaklaşımlar çok sağlıklı sonuçlar vermemekte, enerji kayıplarına neden olmaktadır. Bu probleme çözüm olarak hesaplamalarda akışkanlar mekaniği prensiplerine uygun tasarımlar ortaya konması, ilk yatırım ve işletme maliyetlerinin optimize edilmesi gerekir. Bunun için yaygın olarak kullanılan PVC, PVC, pirinç döküm gibi farklı malzemelerden yapılan sıhhi tesisat elemanlarının akış direnç katsayılarına ihtiyaç vardır. Bu çalışmada piyasada yaygın olarak kullanılan sıhhi tesisat elemanlarının farklı akış debilerinde akış direnç katsayıları (K) bir deney düzeneği yardımıyla hesaplanmıştır.