Binaya Entegre Fotovoltaik Sistemlerde Cephe Yönü Ve Çatı Eğim Açısı Etkilerinin İncelenmesi

Binaya Entegre Fotovoltaik Sistemlerde Cephe Yönü Ve Çatı Eğim Açısı Etkilerinin İncelenmesi

Mehmet Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata

Binalarda tüketilen enerjinin kontrol altına alınarak binalarda enerji verimliliğinin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Daha sonra; binanın enerji ihtiyacını tamamını veya bir bölümünü karşılamak üzere, yenilenebilir enerji sistemlerinden faydalanılır. Bu kapsamda yaygın olarak kullanılan sistemlerden birisi de fotovoltaik panellerdir. Bu çalışmada; binaya entegreli fotovoltaik sistemlerin enerji performans analizinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla İzmir ilinde bir binanın cephelerine ve çatısına fotovoltaik panel yerleştirilmesi sonucunda elde edilebilecek elektrik enerjisi değerleri farklı tasarım koşulları altında hesaplamış ve sonuçlar detaylı olarak analiz edilmiştir.