Dış Yüzey Sıcaklığı Periyodik Olarak Değişen Kapalı Ortamlarda Birleşik Doğal Taşınım: Duvar Isı İletimi Etkisi

Dış Yüzey Sıcaklığı Periyodik Olarak Değişen Kapalı Ortamlarda Birleşik Doğal Taşınım: Duvar Isı İletimi Etkisi

Buğra Sarper, Orhan Aydın

Bu çalışmada, kare şeklindeki kapalı bir ortam içerisinde periyodik doğal taşınım sayısal olarak incelenmiştir. Isıtılan duvardaki iletim etkisi de analize katılmıştır. Sonlu kalınlığa sahip duvarın dış yüzey sıcaklığı periyodik olarak değişmekte ve diğer düşey duvar sabit sıcaklıkta tutulmaktadır. Yatay duvarlar adyabatik olarak kabul edilmektedir. Rayleigh sayısı (Ra=105) ve boyutsuz periyod (p=0.1) değerleri sabit alınmış, boyutsuz genlik, A, ısı iletim katsayısı oranı, ks/kf ve boyutsuz duvar kalınlığının, l ısı transferi ve faz gecikmesi üzerine etkileri değerlendirilmiştir