Güneş Termal Enerjili Ve Fotovoltaik Destekli “Neredeyse Sıfır Enerjili Binaların” Enerji Ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi

Güneş Termal Enerjili Ve Fotovoltaik Destekli “Neredeyse Sıfır Enerjili Binaların” Enerji Ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi

Erdem Adıgüzel, Nader Javani

Ele alınan bir binanın enerji verimliliği düzeyinin belirlenmesinde, bu binanın diğer binalara göre ne kadar daha fazla verimli olduğunu göstermek için karşılaştırma yapılabilecek referans binanın ve referans değerlerin doğru tanımlanmasına gereksinim vardır. Bina enerji verimliliği düzeyi, mimari sistem dâhil tüm bina sistemlerine ait onlarca parametrenin dinamik koşullar altında karşılıklı etkileşiminin ve dış ve iç ortam şartları karşısındaki davranışının sonucudur. O nedenle bina enerji tüketim değeri her binaya özgü olarak detaylı simülâsyonlar yapılarak belirlenebilir. Dolayısı ile de aynı iklim bölgesinde aynı fonksiyona sahip binalar için bile referans bir enerji tüketim değeri vermek olanaksızdır. O nedenle, tüm dünyada yaygın kabul gördüğü gibi, tasarlanan veya değerlendirilmek üzere ele alınan binanın bulunduğu iklim bölgesine ve binanın özelliklerine bağlı olarak o binaya özgü bir referans bina tanımının yapılması gerekir. Bu tür referans bina, asıl binanın bulunduğu iklim bölgesine ve asıl binaya ilişkin mimari, mekanik ve aydınlatma sistemi özelliklerine bağlı olarak ülkedeki bina yapımı standartlarına uygun referans değerlere sahip sanal binadır. Bu çalışmada Türkiye’de referans bina tanımı için yapılan çalışmalar, referans değerlerin belirlenmesinde karşılaşılan zorluklar ve değerlerin farklı alınması durumda bina enerji verimliliği iyileştirme düzeyindeki farklılıklar örnekler üzerinden özetlenmektedir.