Tek Yanlı Düzlemsel Anigenişlemeli Kanallarda Çevrintili Türbülanslı Akışın Bilgisayarlı Simülasyonu

Tek Yanlı Düzlemsel Anigenişlemeli Kanallarda Çevrintili Türbülanslı Akışın Bilgisayarlı Simülasyonu

Tahir Karasu

Bu araştırma, tek yanlı düzlemsel anigenişlemeli kanallarda üç farklı Reynolds sayılarında sürekli, iki-boyutlu, sıkıştırılamayan, ayrımlı ve yeniden birleşmeli karmaşık çevrintili türbülanslı akışın kapsamlı bir çalışmasının bilgisayarlı simülasyon sonuçlarını takdim etmektedir. Hibrit yöntemiyle geleneksel sonlu hacim metodunu kullanarak, SIMPLE algoritmasına dayanan bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Standart yüksek Reynolds sayılı k- türbülans modeliyle beraber, süreklilik ve momentum korunum denklemlerinin bilgisayarlı çözümleri, iteratif bir sayısal çözüm tekniğini kullanarak sağlanmıştır. Katı cidarlar yakınında cidar fonksiyonları kullanılmıştır. Tek yanlı düzlemsel anigenişlemeli kanal akış geometrilerinin çeşitli kesitlerinde yerel akış yönü hızı, türbülans kinetik enerji, türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı, efektif viskozite profilleri, üst ve alt cidar kayma gerilmeleri, alt cidar sürtünme katsayısı ile alt cidar statik-basınç katsayısının değişimi için bilgisayarlı simülasyonlar sunulmuş ve deneysel bulgularla ayrıntılı olarak karşılaştırılmıştır. Bilgisayarlı simülasyonların sonuçları çeşitli deneysel ölçümlerle genel olarak oldukça iyi uyum göstermektedir.