Organik Rankıne Çevrimi (ORC) İle Birlikte Çalışan Buhar Sıkıştırmalı Bir Soğutma Çevriminin Ekserji Analizi

Organik Rankıne Çevrimi (ORC) İle Birlikte Çalışan Buhar Sıkıştırmalı Bir Soğutma Çevriminin Ekserji Analizi

Barış Kavasoğulları, Ertuğrul Cihan

Bilindiği gibi, çeşitli kaynaklarından elde edilen ısı enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi amacıyla tasarlanan sistemlere “Organik Rankine Çevrimi (ORC)” adı verilmektedir. Organik Rankine çevrimlerinde iş yapan akışkan olarak su yerine organik bileşikler kullanılmaktadır. Bu çalışmada, ısı kaynağı olarak atık sıcak su kullanılan bir Organik Rankine Çevrimi ile birlikte çalışan klasik soğutma çevriminin enerji ve ekserji analizi yapılmıştır. Sistemde R123, R600, R245fa, R141b ve R600a olmak üzere beş farklı akışkan kullanılmış ve sistem, ekserji verimi, performans katsayısı ve toplam ekserji yıkımı parametreleri açısından bu beş akışkan için ayrı ayrı incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda önerilen bu sistemde kullanılabilecek en uygun akışkanın R141b olduğu tespit edilmiştir.