Çift Kademeli Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Performans Analizi

Çift Kademeli Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Performans Analizi

Fatih Yiğit, Ahmet Kabul

Bu çalışmada, güneş ışınım miktarı ve güneşlenme süresine paralel olarak artan soğutma ihtiyacının karşılanmasında jeotermal enerji, atık ısı ve güneş enerjisinin kullanılmasını mümkün kılan absorpsiyonlu soğutma sistemleri incelenmiştir. Bu amaçla H2O – LiBr akışkan çiftinin kullanıldığı çift kademeli absorpsiyonlu soğutma sistemi performans analizi yapılmıştır. Sistemin her bir elemanı için termodinamiksel bağıntılar elde edilip tablolar halinde ortaya konulmuştur. Sistemin Enerji analizi yapılırken EES (Mühendislik Denklem Çözücü) paket programı kullanılmıştır. Sistemdeki jeneratör sıcaklığı 125 – 135 °C arasında değiştirilerek, jeneratör sıcaklığındaki değişimin soğutma tesir katsayısı (COP) ve sistem elemanlarının kapasitesi üzerindeki etkisi araştırılmıştır