Çoklu Buharlaştiricili Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliğinin Arttirilmasi

Çoklu Buharlaştiricili Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliğinin Arttirilmasi

Hikmet Doğan, Mustafa Aktaş, Şafak Ataş

Çoklu buharlaştırıcılı buhar sıkıştırmalı soğutma sistemleri, en fazla (maksimum) yükü karşılayacak şekilde tasarlanmış olmalarına rağmen, ömürlerinin çoğunu kısmi yükte çalışarak geçirirler. Bu sistemler, termostatik kontrol yöntemi ile sabit hızda (50 Hz) çalışan bir kompresörü aç/kapa döngüsü şeklinde çalıştırdıklarından, işlem daha fazla enerji tüketimine yol açmaktadır. Bu deneysel çalışmada, sıcaklık değerleri (0oC, +5oC, -5oC) olan üç buharlaştırıcılı buhar sıkıştırmalı bir soğutma sisteminin tasarımı ve tasarım sonrası deneysel olarak analizi yapılmıştır. Tasarlanan ve imal edilen bu sistemde ortak dönüş basıncı değerine göre kompresör değişken hızlarda çalıştırılmış ve karşılaştırma yapabilmek için aynı sistem aç/kapa termostat kontrol döngüsünde de çalıştırılmıştır. Deneylerin birinci aşamasında kompresör sabit hızda (50 Hz) çalıştırılarak ortak dönüş basıncı ölçülmüş ve bu değerler analiz edilerek kompresör çalışma frekansı belirlenmiştir. Deneylerin ikinci aşamasında, sistemde bulunan kompresör, Programlanabilir Mantık Kontrolörü (PLC) tarafından sürülen bir invertör ile değişken hızlı hale getirilmiştir. Yapılan deneyler sonucunda aynı şartlarda çalıştırılan her iki sistem için, geliştirilen program dâhilinde PLC kontrolünün yapıldığı sistemin, aç/kapa termostat kontrol döngüsü ile çalışan sisteme göre %20 daha az elektrik enerjisi tükettiği belirlenmiştir. Enerji verimliliği açısından PLC kontrolü ile sağlanan elektrik enerjisi tüketimindeki düşüş değeri oldukça önemlidir. Özellikle, soğutma yükünün fazla olduğu uygulamalarda geliştirilen bu model ciddi oranda enerji tasarrufu sağlayacaktır.