Farklı Membranlı Laminasyonlu Kumaşlarda Konfor Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Farklı Membranlı Laminasyonlu Kumaşlarda Konfor Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Füsun Doba Kadem, Aslıhan Ergen

Bu çalışmada %100 polyester (PES) dokuma kumaş sıcak eriyik metodu ile farklı membranlar kullanılarak laminasyon işlemine tabi tutulmuş, membran (laminasyonda zemin kumaşa tutunan film tabakası) materyalleri olarak PU (poliüretan), PES (polyester) ve PTFE (politetrafloretilen) kullanılmıştır. Laminasyon işlemi için kullanılan PES ve PU membranlar hidrofilik yapıda, PTFE membran ise mikrogözenekli yapıdadır. Deneysel olarak üç membran yapısı için de laminasyonlu kumaşlara hava geçirgenliği, su geçirmezlik ve su buharı geçirgenliği konfor testleri, DSC (diferansiyel taramalı kalorimetri) ve SEM (taramalı elektron mikroskobu) analizi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır.
Bu çalışmada %100 polyester (PES) dokuma kumaş sıcak eriyik metodu ile farklı membranlar kullanılarak laminasyon işlemine tabi tutulmuş, membran (laminasyonda zemin kumaşa tutunan film tabakası) materyalleri olarak PU (poliüretan), PES (polyester) ve PTFE (politetrafloretilen) kullanılmıştır. Laminasyon işlemi için kullanılan PES ve PU membranlar hidrofilik yapıda, PTFE membran ise mikrogözenekli yapıdadır. Deneysel olarak üç membran yapısı için de laminasyonlu kumaşlara hava geçirgenliği, su geçirmezlik ve su buharı geçirgenliği konfor testleri, DSC (diferansiyel taramalı kalorimetri) ve SEM (taramalı elektron mikroskobu) analizi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır.
Bu çalışmada %100 polyester (PES) dokuma kumaş sıcak eriyik metodu ile farklı membranlar kullanılarak laminasyon işlemine tabi tutulmuş, membran (laminasyonda zemin kumaşa tutunan film tabakası) materyalleri olarak PU (poliüretan), PES (polyester) ve PTFE (politetrafloretilen) kullanılmıştır. Laminasyon işlemi için kullanılan PES ve PU membranlar hidrofilik yapıda, PTFE membran ise mikrogözenekli yapıdadır. Deneysel olarak üç membran yapısı için de laminasyonlu kumaşlara hava geçirgenliği, su geçirmezlik ve su buharı geçirgenliği konfor testleri, DSC (diferansiyel taramalı kalorimetri) ve SEM (taramalı elektron mikroskobu) analizi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır.