Jeotermal Organik Radyal Dış Akış Türbini

Jeotermal Organik Radyal Dış Akış Türbini

Claudio Spadacini, Luca Xodo, Matteo Quaia

Son yıllarda Exergy tarafından jeotermal enerji kullanımı için yeni bir türbin teknolojisi geliştirildi, düzenlendi, üretildi ve test edildi: organik radyal dış akış türbini.

Radyal dış akış türbin teknolojisinin, jeotermal organik ikincil akışkanlı enerji santrallerinin tipik süreç koşullarına en iyi şekilde uyum sağlamak gibi, bu inovatif konfigürasyonu pek çok jeotermal uygulama için avantajlı kılan çok sayıda benzersiz özelliği var.

Bu makalenin amacı, organik radyal dış akış türbininin bir jeotermal alana, ENEL Green Power’a ait Bagnore enerji santraline, yapılan ilk kurulumunda karşılaşılan üretkenliği ortaya koymak ve analiz etmektir.