Güneş Altında Kurutma Prosesinde Biberin Konvektif Isı Transfer Katsayısının Belirlenmesi

Güneş Altında Kurutma Prosesinde Biberin Konvektif Isı Transfer Katsayısının Belirlenmesi

Kamil Neyfel Çerçi, Ebru Kavak Akpınar

Konvektif ısı transfer katsayısı hava ve ürün arasındaki sıcaklık farkıyla değişim gösterdiğinden dolayı kurutma hızının belirlenmesinde ve dolayısıyla kurutucu dizaynında önemli bir parametredir. Deneysel olarak yapılan bu çalışmada, biberin konvektif ısı transfer katsayısı, doğal taşınımda direkt güneş altında kurutma prosesi kullanılarak belirlenmiş ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. C ve n katsayıları, kurutma deneyleri sonucu elde edilen değerler ile lineer regresyon analizi yapılarak tespit edilmiştir. Doğal taşınımda direkt güneş altında kurutulan biberlerin ortalama ısı transfer katsayısı değerleri 1.860 ve 1.225 W/m²°C aralığında tespit edilmiştir.