İnsan Vücudunun Isıl Taklidi İle Oda Tipi Bir Operatif Sıcaklık Ölçerin Tasarımı, Prototip İmalatı Ve Kalibrasyonu

İnsan Vücudunun Isıl Taklidi İle Oda Tipi Bir Operatif Sıcaklık Ölçerin Tasarımı, Prototip İmalatı Ve Kalibrasyonu

Fatih Evren, Birol Kılkış

Operatif sıcaklık, insan ısıl konforunu belirleyen temel çevre sıcaklığı olup; giysi türü, kuru-termometre hava sıcaklığı, çevre yüzey sıcaklıkları, gibi pek çok parametreyi bünyesinde barındırmaktadır. Bu çalışmada oda tipi bir operatif sıcaklık ölçer tasarımı, prototip imalatı ve kalibrasyon deneyleri yapılmıştır. İnsan vücudunun ısıl özelliklerini benzeştiren bir mini-manken tasarlanıp imal edilmiş ve oluşturulan algoritma ile operatif sıcaklık ölçümü ile ilişkilendirilerek cihaz prototipi ortaya çıkarılmıştır. Cihazın kalibrasyonu için ANSI/ASHRAE 138 standardı göz önünde bulundurularak operatif sıcaklığın kontrol edilebildiği bir deney odası tasarlanıp kurulmuştur. Oda içerisinde her bir duvarın yüzey sıcaklığı ve hava sıcaklığı bağımsız olarak ayarlanarak operatif sıcaklık kontrollü olarak değiştirilmiş ve prototip kalibrasyonu yapılmıştır. Elde edilen veriler teoriyi doğrular niteliktedir.