Uçucu Organik Bileşik (Uob) Seviyelerinin Farklı Özellikteki İç Ortamlarda Mekânsal Ve Mevsimsel Değişimi

Uçucu Organik Bileşik (Uob) Seviyelerinin Farklı Özellikteki İç Ortamlarda Mekânsal Ve Mevsimsel Değişimi

Deniz Taşdibi, Sibel Menteşe

Bu çalışma, Çanakkale ilinin farklı özellikteki (kentsel, kırsal ve endüstriyel) 3 ilçesinde bulunan evlerde iç ortam Uçucu Organik Bileşik (UOB) seviyelerinin mekânsal ve mevsimsel değişimini araştırmak için yapılmıştır. İç ortam havasından UOBler aktif örnekleme prensibine göre sorbent tüpleri içerisine toplanmıştır. UOB seviyeleri ise Termal Desorber ve Gaz Koramatografi (Alev İyonlaşma Dedektörü) ile belirlenmiştir. İç ortamlarda gözlenen TUOB seviyelerine yeterli havalandırma yapılmadığında iç ortam havasının temiz hava ile sirküle olamaması ve UOB kaynaklarının iç ortamda sıklıkla bulunması neden olmuş olabilir. İç ortamlarda ölçülen en düşük TUOB seviyeleri ortalama değer açısından yaz mevsiminde gözlenmiştir. İç ortam havasında ölçülen TUOB seviyelerinin ilçelere göre mekânsal olarak değişim gösterdiği belirlenmiştir. Özellikle yarı-kentsel ve kırsal bölgede yer alan evlerde kış döneminde ölçülen TUOB seviyeleri, kentsel bölgede ölçülenden daha yüksek bulunması nedeniyle ev içi kaynak miktarında artış olmasının sonuçları etkilediği düşünülmektedir.