Metro İstasyonlarında İşletme Şartlarının Isıl Konfora Etkisi

Metro İstasyonlarında İşletme Şartlarının Isıl Konfora Etkisi

Nurdil Eskin, Mesut Gür, Oğuz Büyükşirin, Ünal Altıntaş

Yer altı raylı yolcu taşıma sistemleri hızı, yolcu taşıma kapasitesi, güvenilirliği ve konforu sayesinde en çok tercih edilen taşıma sistemi haline gelmişlerdir. Ülkemizde de yaygınlaşarak pek çok şehrimizde tesis edilen bu sistemlerde yolcuların istasyon içinde geçirdikleri süre boyunca ve seyahatleri esnasında metro araçlarının içinde, iç ortam koşullarının uygun değerlerde sağlanması ve bağlı olarak yolcuların kendilerini rahat ve konforlu hissetmeleri son derece önemlidir.

Bu sistemlerde, dış ortamdan tren hareketleri ile çekilen hava ve istasyon havalandırma sistemleri ile yolcuların kısa zaman dilimlerinde bulundukları metro istasyonlarında maruz kaldıkları iç ortam koşulları, işletme şartları, yolcu yoğunluğu ve istasyon özellikleri ile değişiklikler göstermektedir. Bu çalışmada delme tünel tip bir yer altı metro istasyonu iç ortam şartlarının değişimi ve bu değişimin yolcu ısıl konforuna olan etkisi hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) analizi ile incelenmiştir. Bu amaçla istasyon ve bağlantı tünelleri katı modeli oluşturulmuş, istasyonda ısıl konfora etki eden iç ortam değişkenleri incelenmiş ve analizler hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) analizi AutodeskSimulationCFDesign paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yer altı istasyonları için geçerli ısıl konfora etki eden parametreler zamana bağlı olarak sıcaklık, basınç ve hava hızı değişimleri irdelenmiştir. Yapılan simülasyonlar sonucunda farklı metro işletme koşullarında istasyon ve tünellerin iç ortam şartlarındaki dalgalanmalar ve bu değişimlerin yolcu konfor algısı üzerindeki etkileri irdelenmiştir.