Metal Köpük Malzemeler Ve Yüzey Soğutmada Kullanımı

Metal Köpük Malzemeler Ve Yüzey Soğutmada Kullanımı

Ayla Doğan, İbrahim Atmaca, Oğuzhan Özbalcı

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte malzeme biliminde de önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Malzeme biliminin son gelişmeleri arasında metal köpük malzemeler önemli bir yer tutmaktadır. Metal köpük malzemeler ısıl davranışları, enerji absorbe edebilme yetenekleri, düşük yoğunlukları, yüksek kesme ve kırılma mukavemetleri ve düşük ağırlıklarından dolayı birçok alanda tercih edilen yeni bir malzeme grubudur. Açık ve kapalı hücreli olmak üzere iki tip hücre yapısına sahiptiler ve yüzey soğutmada özellikle açık hücreli metal köpük malzemeler tercih edilmektedir. Bu çalışmada, metal köpük malzemelerle ilgili detaylar verilmiş olup, yüzey soğutmadaki önemi üzerinde durulmuş ve gözenek yoğunluğu 10 PPI olan açık hücreli alüminyum köpük malzeme (Al-6101) kullanılarak örnek bir deneysel çalışma yapılmıştır.