Yeşil Bina Değerlendirme Sistemlerinde Sağlık Yapıları

Yeşil Bina Değerlendirme Sistemlerinde Sağlık Yapıları

Gamze Karakaş, Müjde Altın

Sürdürülebilir mimarlık, günümüzün en çok tartışılan konularından birisidir. Bir yapının ne kadar sürdürülebilir olduğunu “Yeşil Bina Değerlendirme Sistemleri” diye anılan sertifika sistemleri ile bir anlamda ölçülmekte, dünya üzerinde binalar bu sistemlerle ne kadar sürdürülebilir oldukları konusunda sınıflandırılmaktadırlar. Sağlık yapıları, Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmaya göre [1] gıda sektöründen sonra en yüksek enerji tüketen ticari bina tipidir. Bu nedenle, sağlık yapılarının sertifikalandırılması, yüksek olan enerji tüketimini azaltmak adına olumlu bir uygulama olup, Türkiye’de 2012 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan bir genelgeyle 200 ve üzeri yatak sayısına sahip yeni hastanelerde, Yeşil Bina Değerlendirme Sistemleri’nden olan LEED sertifikası alınması zorunlu hale getirilmiştir [1]. Bu nedenle bu çalışmada, dünya üzerinde Yeşil Bina Değerlendirme Sistemleri’nden LEED’de sağlık yapılarının ele alınışı, sertifikalandırılmış hastane yapısı örnekleri üzerinden irdelenmiştir.