Jeotermal Kaynak Özelliklerini Karşılayacak Teknoloji Operasyonları

Jeotermal Kaynak Özelliklerini Karşılayacak Teknoloji Operasyonları

Gary Byak, Greg Gıbbes, Noriaki Kıtaguch

Bu rapor Türkiye’deki kaynak türüne ilişkin üst düzey bir özet sağlamakta ve teknolojik seçeneklerle ilgili olarak özellikle flaş teknolojisi ve kombine flaşlı/ikili çevrim (flash/binary cycles) üzerinde odaklı anahatlar sunmaktadır. Rapor bir buhar alanının kaynak sıcaklığı, basıncı, NCG (Non-condensable gas – Yoğuşmayan Gaz) değeri ve kimyasının çevrim konfigürasyonu seçimini nasıl etkilediğini özetlemektedir. Son olarak ise Alaşehir projesi santral konfigürasyonu ve yapımına ilişkin güncellemelerle ilgili bir özet sağlamaktadır.