Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimlerinin Adsorpsiyonlu Isı Pompası Kullanılarak Veriminin Arttırılması

Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimlerinin Adsorpsiyonlu Isı Pompası Kullanılarak Veriminin Arttırılması

Gizem Arslan, Gamze Gedız Ilıs, Semra Ülkü

Son yıllarda mekanik ısı pompalarının daha yüksek COP değerlerine ulaşması için hibrit sistemlerin geliştirilmesi üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Bu makalede buhar sıkıştırmalı ısı pompalarının adsorpsiyonlu ısı pompası veya komponentleri ile nasıl kombine edilebileceği literaturdeki verileri çerçevesinde kıyaslanmıştır. Önerilen sistemler tek çevrimli ve çift çevrimli hibrit sistemler olarak sınıflandırılmıştır. Tek çevrimli sistemlerdeki, buhar sıkıştırmalı ve adsorpsiyonlu çevrimlerde aynı soğutucu akışkan dolaşmaktadır. Çift çevrimli hibrit sistemlerde ise, iki ayrı çevrim mevcuttur. Bu çevrimler arasında sadece ısı alışverişi gerçekleşmektedir. Önerilen hibrit sistemlerin eldeki veriler ışığında etkinlik katsayısı ve verim artış oranı incelenmiş, aralarında mukayese edilmiş, avantaj ve dezavantajları tartışılmıştır.