Doğalgazlı Isıtma Cihazlarında (Kombi) Atık Gazdan Enerji Kazanımı Sağlayan Yeni Nesil Plakalı Reküperatörün Simülasyon Tabanlı Geliştirilmesi

Doğalgazlı Isıtma Cihazlarında (Kombi) Atık Gazdan Enerji Kazanımı Sağlayan Yeni Nesil Plakalı Reküperatörün Simülasyon Tabanlı Geliştirilmesi

Turgut Oruç Yılmaz

Enerji verimliliği son yıllarda birçok endüstriyel alanda önemi gittikçe artan bir konu olmuştur. Enerji verimliliğin artırılması ısıtma-soğutma sistemlerinden, enerji üretim, tüketim ve iletimine kadar geniş bir alanda sanayi ve devletlerin ulusal ve uluslararası hedefleri olmuştur. Bu hedefler enerji verimliliği konusunda hem tüketici hem de üreticiler için yeni regülasyonların ortaya çıkmasına vesile olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Günümüzde doğalgazın ısıtma sistemlerinde yaygın kullanılması ile hem kalorifer devresi hem de kullanıcı devresi sıcak su ihtiyacını karşılayan çift fonksiyonlu ısıtma cihazlarının (kombi) kullanımı artmıştır. Yoğuşmalı ısıl hücre teknolojilerin geliştirilmesi ve kombilere entegrasyonu ile bu cihazların ısıl verimleri % 90’ların üzerine çıkmıştır. Ayrıca bu teknoloji ile atık baca gazı sıcaklıkları 70 oC’lere kadar düşürülmüştür. Fakat araştırmalar yoğuşmalı ısı hücresi kullanılsa dahi bu atık baca gazından önemli mertebede enerji kaybı olduğunu göstermiştir. Bu çalışma, yoğuşmalı kombilerde enerji kaybını azaltmak ve cihaz ısıl verimini artırmak amacıyla kombi baca çıkışına takılacak plakalı ısı değiştirgeci kullanan yeni nesil reküperatörün simülasyon tabanlı geliştirilmesini hedeflemiştir. Reküperatör için tasarlanan yeni nesil plakalı ısı değiştirgeci, reküperatör iç ve dış kasaları ısı transferi ve akış simülasyon çalışmaları ile geliştirilmiştir. Uygulanan simülasyon teknikleri, çalışmaları ve analiz sonuçları geliştirme aşamasında etkili bir biçimde kullanılmıştır. Böylelikle kullanıcı suyu ısıtma devresinde baca atık gazından enerji kazanımıyla % 8 verim artışı sağlayan kompakt ve düşük maliyetli yeni nesil reküperatör geliştirilmiştir.