Aktif Manyetik Rejenerasyonlu Buzdolabı Ve Ticari Buzdolablarının Karşılaştırması

Aktif Manyetik Rejenerasyonlu Buzdolabı Ve Ticari Buzdolablarının Karşılaştırması

Hadi Ganjehsarabı, Ali Gungor

Aktif manyetik rejenerasyonlu (AMR) soğutma sistemleri çevreye duyarlı sistemler oldukları için, geleneksel (genleşmeli-sıkıştırmalı) soğutma sistemlerine alternatif sistemlerdir. Bu çalışmada, AMR soğutma sistemlerinin yönetici denklemleri sayısal metotla çözülerek sıcaklık dağılımı belirlenmiş ve bu sistemlerin performansı değerlendirilmesi yapılmıştır. Daha sonra elde edilen sonuçları, buhar sıkıştırmalı çevrimle karşılaştırılması yapılmıştır.