Otto–Stırlıng Kombine Çevriminin Termodinamik Analizi

Otto–Stırlıng Kombine Çevriminin Termodinamik Analizi

Tolga Altınoluk, Özay Akdemir

Bu çalışmada, Otto çevrimi ile Stirling çevriminin kombinasyonu ile elde edilecek hibrid çevrimin termodinamik modeli oluşturularak analizi gerçekleştirilmiştir. Otto çevrimi ile çalışmakta olan motorun sıcak egzoz gazlarının, Stirling çevriminde kullanılması ile atmosfere atılacak olan ısıl enerji miktarı azaltılarak üretilecek yararlı iş miktarlarının artırılması sağlanabilmektedir. Bu şekilde, kaybedilecek olan ısıl enerji geri kazanılabilmektedir. Bu yolla geri kazanılan ısıl enerji öncelikle Stirling motoru ile mekanik enerjiye dönüştürülmekte ve sonrasında bu mekanik enerji elektrik üretiminde kullanılabilmektedir. Çalışma kapsamında Otto ve Stirling çevrimleri için termodinamik modeller verilerek kombine çevrim için kullanılacak termodinamik bağıntıları oluşturulmuştur. Otto–Stirling kombine çevriminin net iş miktarlarına ve ısıl verimine etki edebilecek parametreler tespit edilerek etkileri incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, Otto ve Stirling çevrimlerinin bir arada kullanılması ile güç çıktılarında kayda değer artışlar sağlanabileceği görülmüştür.