Kombideki Isı Değiştirici Kapasitesine Tasarım Parametrelerinin Etkisi

Kombideki Isı Değiştirici Kapasitesine Tasarım Parametrelerinin Etkisi

Hasan Avcı, Dilek Kumlutaş, Ahmet Kapar, Mustafa Dutucu

Kombilerin ısıl performansında ve enerji verimliliği üzerinde, yanma ünitelerinin içerisinde kullanılan ısı değiştiricileri önemli bir rol oynamaktadır. ERP (Energy Related Products, Enerji İlişkili Ürünler) regülâsyonlarına uygun kombilerin üretilebilmesi için ısı değiştirici tasarım parametrelerinin ısı değiştirici kapasitesi üzerindeki etkilerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu etkilerin belirlenmesi sırasında, kombinin yanma ünitesi içerisindeki ısıl sistemin doğru bir şekilde sayısal olarak modellenmesi, tasarım sürecini zaman ve maliyet açısından iyileştirecektir.

Bu çalışmada; yoğuşmalı bir kombiye ait ısı değiştiricisinde belirlenen tasarım parametrelerinin kapasiteye etkisi, ANSYS programı kullanılarak sayısal olarak incelenmiştir.