Avrupa Birliği Direktifi Doğrultusunda Binalarda Yaklaşık Sıfır Enerji Düzeyinin Akdeniz Ülkesi Olan Türkiye’de Konut Binaları İcin Belirlenmesine Yönelik Uygulama Örneği

Avrupa Birliği Direktifi Doğrultusunda Binalarda Yaklaşık Sıfır Enerji Düzeyinin Akdeniz Ülkesi Olan Türkiye’de Konut Binaları İcin Belirlenmesine Yönelik Uygulama Örneği

Neşe Ganiç Sağlam, Ayşe Zerrin Yılmaz

Bu çalışmada, iki katlı müstakil bir evin elektrik enerjisinin ve sıcak kullanım suyu ihtiyacının güneş enerjisiyle karşılanması incelenmiştir. Temel amaç, sıfır enerji bina konseptine Türkiye, Antalya’da bir ev üzerinde ulaşmaya çalışmaktır. Fotovoltaik ve termik güneş enerjisi sistemleri tasarlanmış, ve bilgisayar programlarında sistem farklı senaryolarla simüle edilerek en verimli sisteme ulaşılmak amaçlanmıştır. Simülasyon sonuçlarına göre, termik güneş enerjisi sistemi için beklendiği üzere, vakum tüplü kolektörlerin güneydoğuya bakan çatıya yerleştirilmesi en verimli sonucu vermiştir. Güneydoğuya bakan çatı, fotovoltaik sistemler için uygun olsa da, eğer aktif montaj yüzey alanı yeterliyse, kuzeybatı yönlü çatının enerji ihtiyacına cevap verdiği saptanmıştır. Ayrıca montaj yönünün elektrik enerjisi üretimine etkisinin incelenebilmesi için kuzeybatı yönlü ve güneydoğu yönlü aynı panel sayısı bulunan iki fotovoltaik sistem karşılaştırılmıştır. Güneydoğu yönlü sistemin, kuzeybatı yönlü sisteme göre %39.79 daha fazla elektrik enerjisi ürettiği hesaplanmıştır.