Oda Havalandırmasında Isıl Konforun Sayısal Simülasyonu

Oda Havalandırmasında Isıl Konforun Sayısal Simülasyonu

Bahadır Erman Yüce, Erhan Pulat

Bu çalışmada IEA (International Energy Agency) Annex20 odasının havalandırılmasında ısıl konfor Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) metodu kullanılarak araştırılmıştır. Oda içerisindeki hava akışı iki boyutlu, sıkıştırılamaz ve türbülanslıdır. İlk olarak oda içerisindeki akış ve sıcaklık dağılımları k-ε ve k-ω tabanlı türbülans modelleri kullanılarak elde edilmiş ve uygun türbülans modeli belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla ANSYS-Fluent yazılımı kullanılmıştır. Belirlenen türbülans modeli yüzde memnuniyetsizlik (Draft oranı) indeksiyle birlikte kullanılarak oda içindeki ısıl konfor sayısal olarak hesaplanmıştır. Böylece literatürde oda havalandırması çalışmalarında sıklıkla başvurulan IEA Annex20 odası konfor çalışmasına uyarlanmış ve oda içerisindeki konforlu bölgeler tespit edilmeye çalışılmıştır.