Alışveriş Merkezlerinde İç Hava Kalitesi

Alışveriş Merkezlerinde İç Hava Kalitesi

Zeynep Akdilli Oral, Ahmet Arısoy

Toplu alanlardaki iç hava kalitesi kapsamında önemli uygulama alanlarından biri Alış Veriş Merkezleridir. AVM günümüzde özellikle şehir yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. Bu bildiride bu tür yapılardaki iç hava kalitesi ele alınmış, sorunlar ve çözüm yolları üzerinde durulmuştur.