Denizli Bölgesinde Bulunan Çok Sistemli Otel Projesinin Sistem Seçimi

Denizli Bölgesinde Bulunan Çok Sistemli Otel Projesinin Sistem Seçimi

Veli Doğan, Cemre Doğan İlhan

Bir yapının iklimlendirilmesi için ilk olarak karar verilmesi gereken nokta sistem seçimidir. Sistem seçimi çok derin bilgi ve detaylı çalışma ister. Yapının özelliği, sistem seçiminde en önemli parametredir. Sistem seçimini etkileyen diğer bir önemli parametre ise, yapı için temin edilebilecek enerji kaynakları ve alternatif enerji kaynaklarıdır. Yapı sahiplerinin istekleri ve işletmecinin bazı tercihleri de bazen sistem seçimini etkileyecek boyutta olabilmektedir. Bu yazıda Denizli yöresinde bulunan ve jeotermal sıcak su ile beslenmesi düşünülen otel için sistem seçimi irdelenmiştir.

Bir yapının iklimlendirilmesi için ilk olarak karar verilmesi gereken nokta sistem seçimidir. Sistem seçimi çok derin bilgi ve detaylı çalışma ister. Yapının özelliği, sistem seçiminde en önemli parametredir. Sistem seçimini etkileyen diğer bir önemli parametre ise, yapı için temin edilebilecek enerji kaynakları ve alternatif enerji kaynaklarıdır. Yapı sahiplerinin istekleri ve işletmecinin bazı tercihleri de bazen sistem seçimini etkileyecek boyutta olabilmektedir. Bu yazıda Denizli yöresinde bulunan ve jeotermal sıcak su ile beslenmesi düşünülen otel için sistem seçimi irdelenmiştir.