Isıtma Sistemlerinde Sistemde Isıtıcı Su Sıcaklığının Belirlenmesi, Su Dağıtımı Ve Kollektör Bağlantıları

Isıtma Sistemlerinde Sistemde Isıtıcı Su Sıcaklığının Belirlenmesi, Su Dağıtımı Ve Kollektör Bağlantıları

Veli Doğan

Yeni çıkan kanunlar ile kapalı 2.000 m2 den büyük alanlarda merkezi ısıtma sistemlerin kurulması zorunlu hale gelmiştir. Yine toplam soğutma gereksinimi 250 kW’ın üzerinde olan yapılarda da merkezi soğutma zorunluluğu getirilmiştir. Isıtma ve soğutma sistemleri tasarlanırken kollektörlerden su dağıtımı ve toplanması ciddi bir mühendislik bilgisi ve tecrübe gerektirir. Yanlış dizayn edilmiş bir dağıtım sisteminde lüzumsuz pompalama giderleri olacaktır, ayrıca belirli bölgelerde konfor da sağlanamayacaktır. Bu yazıda ısıtma ve soğutmada kullanılacak suyun sıcaklık değerlerinin boru çapı pompa ve pompalama enerjisine olan etkileri incelenecektir, daha sonra (ısıtma sistemlerinde) sisteme su dağıtımında denge kabı ve denge borularının kullanımı özetlenecektir. Kollektörler arası ilişkiler ve kollektör kazan bağlantıları detaylı olarak açıklanacaktır.