Örnek Bir Yapının Isıtma-Soğutma Uygulamasında Güneş Enerjisi Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Simülasyon Tekniği İle İncelenmesi

Örnek Bir Yapının Isıtma-Soğutma Uygulamasında Güneş Enerjisi Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Simülasyon Tekniği İle İncelenmesi

Bilsay Pastakkaya, Kürşat Ünlü, Recep Yamankaradeniz

Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklı sistemlerin kullanımı her geçen gün önemini arttırmaktadır. Bu sistemlerin doğru bir şekilde tasarlanması ve projelendirilmesinde simülasyon tekniklerinin kullanımı büyük faydalar sağlamaktadır. Bu çalışmada, dinamik simülasyon tekniği kullanılarak Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği laboratuvarlarında inşa edilen bir konfor odasının, yıl boyu ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacının güneş enerjisi ile karşılanması incelenmiştir. Çalışmada simülasyon işlemleri için TRNSYS programında oluşturulan ClimateWell-Solar Cooling v1.1 yazılımı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda güneş enerjisi sisteminin, konfor odasının yıllık ısıtma, soğutma ve sıcak kullanım suyu ihtiyacının güneş enerjisi ile karşılanma oranları sırasıyla %63, %99 ve %99 olarak hesaplanmıştır. Soğutma uygulamasında kullanılan absorbsiyonlu ısı pompası sisteminin soğutma periyodu boyunca soğutma tesir katsayısının yıllık ortalama değerinin 0,27 olduğu görülmüştür. Güneş enerjisinin kullanımı ile sağlanan enerji tasarrufuna bağlı olarak yıllık toplam 1296 TL ekonomik tasarruf elde edildiği ve CO2 salınımında 11974 kg’lık azalma sağlandığı tespit edilmiştir. Çalışmada, güneş enerjisi kaynaklı ısıtma-soğutma uygulaması için dinamik simülasyon tekniği ile elde edilen sonuçların, deneysel sonuçlarla büyük benzerlik taşıdığı görülmüştür. Yenilenebilir enerji sistemlerinin projelendirilmesinde dinamik simülasyon tekniğinin ile yapılan analizlerin büyük faydalar sağlayacağı ve bu sistemlerin kullanımının yaygınlaştırılmasında önemli rol oynayacağı düşünülmektedir.