Ömür Maliyet Analiziyle Entegre Edilmiş Tavlama Benzetimi Meta Sezgiseli Yöntemi İle Yalıtım Kalınlığının Optimizasyonu

Ömür Maliyet Analiziyle Entegre Edilmiş Tavlama Benzetimi Meta Sezgiseli Yöntemi İle Yalıtım Kalınlığının Optimizasyonu

Figen Balo, Ukbe Üsame Uçar

Bu çalışmada; Türkiye’nin Ankara ili için sandviç duvar üzerinde uygulanan beş farklı yalıtım malzemesinin (XPS, EPS, Poliüretan, Cam Yünü, Taş Yünü), optimum kalınlığı, 10 yıllık ömür zamanı üzerinden enerji kazanımı, geri ödeme süresi, duyarlılık analizi, yalıtım kalınlığına göre CO2- SO2 emisyon analizi, beş farklı enerji tipi (Kömür, doğal gaz, LPG, fuel-oil ve elektrik) için belirlenmiştir. Ömür maliyet ekonomik değerlendirme metodu ile meta sezgisel (tavlama benzetimi metasezgiseli) yöntem entegre edilerek değerler hesaplanmıştır. Bu metot binaların yalıtım kalınlığının optimizasyonunda C Sharp’da kodlanarak ilk kez kullanılmıştır. Elde edilen yalıtım kalınlıklarından hareketle geri ödeme süresi, maliyet analizi, duyarlılık analizi, emisyon analizi yapılarak sonuçlar değerlendirilmiş, Ankara ili için en uygun yakıt ve yalıtım malzemesi seçilmiştir.