Bir Buz Depolama Tankında Soğutucu Geometrisinin Buz Oluşumuna Etkilerinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Bir Buz Depolama Tankında Soğutucu Geometrisinin Buz Oluşumuna Etkilerinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Gökhan Günhan, Ahmet Fertelli, Ertan Buyruk

Bu çalışmada, içerisinde su bulunan dikdörtgensel ve bir soğu depolama tankına yerleştirilen silindirlerinin farklı geometrilerinin buz oluşumuna etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır Bu amaçla FLUENT paket programı kullanılarak; akış alanının zamana bağlı sayısal çözümü yapılmıştır. Dikdörtgensel tank iki boyutlu olarak modellenmiş ve analizler, akış alanı simetrik olduğundan, tankın yarısı için yapılmıştır. Tank içerisindeki su sıcaklığı 0 °C, 4 °C ve 12 °C olarak alınıp, silindir yüzey sıcaklığı -10 °C kabul edilerek, farklı geometrilerdeki silindir modelleri için, Ab/As oranı (Buz alanı / kesit alanı), sıcaklık dağılımı, hız vektörleri ve sıvı oranları hesaplanmıştır.