Biyoaerosollerin Farklı Özellikteki İç Ortamlarda Mekânsal Ve Mevsimsel Değişimi

Biyoaerosollerin Farklı Özellikteki İç Ortamlarda Mekânsal Ve Mevsimsel Değişimi

Elif Palaz , Sibel Menteşe, Müşerref Tatman Otkun

İnsanlar hayatlarının büyük bir kısmını kapalı ortamlarda geçirmektedir. Bu süreçte çeşitli hava kirleticilere maruz kalmaktadırlar. Önemli hava kirleticilerden biri olan biyoaerosollerin; gerek insan veya diğer canlı aktiviteleri ve yapı malzemeleri aracılığıyla, gerekse havalandırma yoluyla dış ortam havasından iç ortam havasına geçişi söz konusudur. Havada bulunan biyoaerosoller solunum sistemini etkiler. İç ortamda yaygın olarak gözlenen biyoaerosoller; bakteri ve mantarlardır. Bu çalışmada, Çanakkale ilinin farklı özellikteki (kentsel, kırsal ve endüstriyel) 3 ilçesinde bulunan farklı iç ortamlarda havadan kaynaklı bakteri ve mantar seviyelerinin mekânsal ve mevsimsel değişiminin araştırılması amaçlanmaktadır. İç ortam havasından biyoaerosoller aktif örnekleme prensibine göre biyoimpaktör vasıtasıyla spesifik besiyerleri üzerinde toplanmıştır. İnkübasyon periyodundan sonra, örneklerdeki bakteri ve mantar miktarları mikroskop altında sayımı yapılarak Colony Forming Unit (CFU)/m3 biriminde hesaplanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre; biyoaerosol seviyelerinin mekansal ve mevsimsel olarak değişim gösterdiği ve genel olarak iç ortam havasında ölçülen biyoaerosol seviyelerinin dış ortamda ölçülen biyoaerosol seviyelerinden yüksek olduğu bulunmuştur. Bu durum, biyoaerosollerin kaynaklarının ve/veya onlar için uygun olan çevresel koşulların mevsimsel olarak değiştiğini göstermiştir.