Hava Atık Gaz Sistemlerinin Uygulama Yöntemleri

Hava Atık Gaz Sistemlerinin Uygulama Yöntemleri

Atilla Gedik, Muammer Akgün

Ülkemizde her yıl yüzlerce Hava Atık Gaz Sisteminin uygulaması yapılmaktadır. Ancak yapılan uygulamalarda ne tür sistemler kullanıldığı ve bu sistemlerin uygulamalarında nelere dikkat edilmesi gerekliliği, uygulamalarda pek rastlanmamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada öncelikle Hava Atık Gaz sistemlerinin çeşitleri tanımlanmıştır. Yapı Malzemeleri yönetmeliği doğrultusunda yürürlükte bulunan standartlara bağlı kalınarak uygulamaların nasıl yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgilere yer verilmiştir.