Bir Binanın Farklı Yöntemlerle Tasarlanan İklimlendirme Kanallarının Karşılaştırılması

Bir Binanın Farklı Yöntemlerle Tasarlanan İklimlendirme Kanallarının Karşılaştırılması

Mustafa Ali Ersöz, Abdullah Yıldız, Ali Altıner, Tahir Berkay Bilki

Binalar ve endüstriyel uygulamalar için gerekli olan şartlandırılmış hava, iklimlendirme sistemlerinde elde edilir. Şartlandırılmış hava besleme kanalları sayesinde mahallere iletilir ve mahalde kötüleşen hava, onu filtreleme ve yeniden şartlandırma için iklimlendirme sistemine geri ileten dönüş kanalları sayesinde mahalden uzaklaştırılır. Kanalların tasarımı farklı yöntemlerle yapılabilir. Bu çalışmada, örnek bir binanın iklimlendirme kanalları FineHVAC programı kullanılarak eş sürtünme, eşit hız ve statik geri kazanım yöntemlerine göre boyutlandırılmış ve her bir yöntemin analiz sonuçları ekonomik açıdan karşılaştırılmıştır.