Isıtma Ve Soğutma Derece Saat Hesaplamalarında Enlem-Boylam- Rakım İlişkisinin Marmara Bölgesi İçin Araştırılması

Isıtma Ve Soğutma Derece Saat Hesaplamalarında Enlem-Boylam- Rakım İlişkisinin Marmara Bölgesi İçin Araştırılması

Mustafa Ertürk, Hasan Aytuğ Kurt, Alevay Kılıç, Semin Kaya

Bu çalışmada Marmara Bölgesinde bulunan 11 farklı ilin (Kocaeli, Yalova, Çanakkale, İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Tekirdağ, Edirne) Isıtma derece saat (IDS) ve soğutma derece saat(SDS) değerleri baz alınarak enlem ve boylam değerlerine göre değişimi araştırılmıştır. Ayrıca referans alınan 11 ilin IDS-SDS değerlerinin rakım ile olan ilişkisi, Matlab yazılımı yardımıyla nümerik yöntemlerle analiz edilmiştir.

IDS Analiz çalışmaları sonucunda; IDS ile enlem derecesi ve rakım arttıkça IDS değerinin Edirne ve Tekirdağ illeri hariç arttığı belirlenmiştir. IDS ile boylam derecesi arttıkça, IDS değerinin Edirne ve Bilecik illeri hariç monoton olarak azaldığı tespit edilmiştir. SDS Analiz çalışmaları sonucunda; SDS ile enlem derecesi ve rakım arttıkça SDS değerinin Çanakkale ve Edirne hariç azaldığı görülmektedir. Bu illerdeki bozucu karakterlere Edirne’de karasal etkinin, Çanakkale’de ise enlem ve rüzgar etkisinin sebep olduğu düşünülmektedir. SDS ile rakım boylam ilişkisinin karakteristik olarak gösterdiği bir davranış tespit edilememiştir.

Marmara Bölgesi için ilk defa yapılacak olan bu çalışma ısıtma-soğutma derece saat değerlerinin enlem, boylam değerlerine göre değişiminin ve rakım ile olan ilişkisinin ortaya konması açısından önem teşkil etmektedir.