Adyabatik Kılcal Boruda Soğutucu Akışkan Olarak İzobütan(R600a) Akışının Deneysel Olarak İncelenmesi

Adyabatik Kılcal Boruda Soğutucu Akışkan Olarak İzobütan(R600a) Akışının Deneysel Olarak İncelenmesi

Tolga Apaydın, Hasan Heperkan

Ev tipi buzdolaplarının soğutma sistemlerinde genişleme elemanı olarak kılcal borular sıklıkla kullanılmaktadırlar. Kılcal boru içinde gerçekleşen kısılma sırasında soğutkanın iki fazlı akım gelişimi oluştuğundan karmaşık bir akış yapısı mevcuttur. Literatürde R600a soğutkanı kullanılan küçük ölçekli soğutma sistemlerine yönelik deneysel çalışmalar yok denecek kadar azdır. Adyabatik kılcal boruda doğru bir sayısal model oluşturabilmek için özellikle kılcal boru çıkışına doğru gelişen iki fazlı akım tipini tespit etmek önemlidir. Bu çalışmada, soğutkanın farklı yoğuşma basınçları ve aşırı soğuma miktarları için dikey kılcal boru içindeki soğutkan akışının gelişimi hızlı kamera ile görüntülenmiş ve değişen parametrelerin soğutkan debisine olan etkisi incelenmiştir.