Yüksek Blokajlı Kanal İçinde Laminer Sürekli Akış İçin Ard Arda İki Silindir Etrafında Akış Ve Isı Karakteristiklerinin Nümerik Olarak İncelenmesi

Yüksek Blokajlı Kanal İçinde Laminer Sürekli Akış İçin Ard Arda İki Silindir Etrafında Akış Ve Isı Karakteristiklerinin Nümerik Olarak İncelenmesi

Neslihan Güneş, A. Alper Özalp

Bu çalışmada ard arda silindirler etrafında yüksek blokaj etkisinde laminer akış için ısı ve akış karakteristikleri nümerik olarak incelenmiştir. Ard arda dizili silindirler etrafından akışın incelenmesi konusu; uçaklar, arabalar, yüksek katlı binalar, gemiler, denizaltılar, türbinler, köprü ayakları, ısı değiştiriciler ve fabrika bacaları gibi uygulama alanlarından dolayı kayda değer bir öneme sahiptir. İki boyutlu Navier-Stokes ve Enerji Denklemleri ANSYS-CFX v.13.0 kullanılarak sıkıştırılamaz akış için çözümlenmiştir. Blokaj oranı  0.6 ve Reynolds sayısı 40 olarak belirlenmiştir. Silindirler arası mesafe sabit silindir çapı ile orantılı olarak 0.2-0.7-1.0-1.5-3.0-4.0 D olarak seçilmiştir. Ön ve arka silindirler için tüm silindirler arası mesafe oranlarında statik basınç, kayma gerilmesi ve ısı transfer katsayıları değerleri hesaplanıp tartışılmıştır. Silindirler arası mesafenin hidrodinamik ve termal parametrelere etkileri incelenmiştir. Ayrıca çift silindir için elde edilen sonuçlar; aynı senaryolar tek silindir için elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Hesaplama sonuçlarına göre akım çizgileri ve vorteksler direk olarak hidrodinamik ve termal parametreleri etkilediği anlaşılmıştır. Belirli bir silindirler arası mesafeden g=3.0-4.0 D sonra öndeki silindir arkadaki silindiri etkilememiş ve her bir silindir tek silindir gibi davranmıştır.