Türkiye’den Ve Dünyadan Örnekler Işığında Çift Cidarlı Cephenin Gelişimi

Türkiye’den Ve Dünyadan Örnekler Işığında Çift Cidarlı Cephenin Gelişimi

Pınar Kutluay, Tuğba İnan, Ufuk Ersoy, Tahsin Başaran

Günümüzde enerji tüketiminin giderek artması ile birlikte, mimaride enerji tasarrufuna olanak sağlayan sürdürülebilir binalar giderek önem kazanmıştır. Bu bağlamda, çift cidarlı cephe sistemleri tüm dünyada yaygın kullanım alanı ile son yıllarda öne çıkmaktadır. Çift cidarlı cephesi olan binalar enerji etkin, çevre dostu ve yenilikçi mimari çözüm olma amacı taşımaktadır. Bu sistem, değişen iklim koşullarında düşük düzeyde enerji kullanarak, iç ve dış ortam arasındaki dengeyi daha verimli bir şekilde kurabilmekte ve enerji tasarrufuna büyük katkı sağlayabilmektedir. Ancak, ülkemiz için henüz yeni bir tür yapı kabuğu olma özelliğini korumakta, yaygınlaşmaya devam etmektedir. Bu çalışmada çift cidarlı cephenin bir bina elemanı olarak gelişim süreci irdelenerek, dünyadan ve Türkiye’den birtakım önemli örnekler karşılaştırmalı olarak incelenecektir.