Sanayide Tesisat Yalıtımının Önemi Ve Uygulamaları

Sanayide Tesisat Yalıtımının Önemi Ve Uygulamaları

Metin Akdaş, Berkay Ömür

Ana enerji kaynaklarının (petrol, doğal gaz, kömür vs. gibi) %55’i gibi önemli kısmı sanayide kullanılmaktadır. En önemli enerji kaynağı olan petrol ve kömür gibi fosil yakıtlar hızla tükeniyor. Kullandığımız enerjinin %70’ini yurtdışından döviz ödeyerek satın alıyoruz. 2013 yılında Türkiye her 100 doların 22,21 dolarını enerji ithalatına harcadı ve enerji ithalat faturası 60,1 milyar dolar oldu. Bilindiği üzere Türkiye enerji ihtiyacının büyük bir kısmını ithal etmektedir. Aynı yıl cari açık ise 65 milyar dolar. Yani nerede ise, cari açığımızın tamamı enerji ithalatına gitmektedir.

1 birim gayri safı milli hasılayı elde etmek için tüketilen enerji, Enerji Yoğunluğu olarak adlandırılır. Ülkemiz enerji yoğunluğu açısından maalesef dünyanın en kötülerindendir. Bu oran, OECD ülkelerinin 2, Japonya’nın ise 4 katıdır. Yani birim mal veya hizmet üretmek için OECD ülkelerinde kullanılanın 2 katı, Japonya’da kullanılan enerjinin 4 katı enerji sarf edilmektedir. Bu zor durumun üstesinden, ya nasıl tükettiğimize bakmaksızın her türlü kaynaktan, (nükleer enerji, yenilenebilir enerjiler veya fosil kaynaklar v.s.) kendi enerjimizi üreterek ya da enerjiyi verimli kullanarak gelebiliriz. Ülkemizin bilinen fosil kanyaklardan elde edilebilecek enerji rezervleri maalesef yetersizdir, Yenilenebilir kaynaklar ve Nükleer enerji ise uzun vadeli projeksiyonlarla uygulanabilecek bir politika gerektirmektedir. Bu nedenledir ki kısa vadedeki tek seçeneğimiz, verimli enerji kullanımıdır. Türkiye, verimli enerji kullanımı ile her yıl 1 yeni nükleer santral inşa edebilecek potansiyele sahiptir.
Enerjiyi verimli kullanmak için;

– Doğru Isı Yalıtımı Yaparak Isı Kayıplarını Azaltmak
– Uygun Yakıtı seçmek
– Yüksek Verimli Motor Kullanılması
– Pompa ve Fanlarda Frekans Konventörü Kullanarak
– Atık Isıyı Geri Kazanarak ( Isı geri kazanım ve kojenerasyon uygulamaları)

Bu makalede sanayideki tesisat ve diğer ekipmanların doğru yalıtımı ile sağlanabilecek enerji verimliliği, doğru yatlım malzemeleri seçimi ve bunların uygulamalarına yönelik çalışmalar anlatılacaktır.