Bina Yapı Malzemeleri İçin Mikrokapsüllenmiş Faz Değiştiren Madde Geliştirilmesi

Bina Yapı Malzemeleri İçin Mikrokapsüllenmiş Faz Değiştiren Madde Geliştirilmesi

Beyza Beyhan, Kemal Cellat, Okan Karahan, Yeliz Konuklu, Cengiz Dündar, Caner Güngör, Halime Paksoy

Binalarda enerji tüketiminin azaltılması ve yenilenebilir kaynaklardan daha etkin yararlanılabilmesi için son yıllarda faz değiştiren maddelerde (FDM) termal enerji depolanması konuları araştırılmaktadır. FDM termal enerjiyi gizli ısı şeklinde depolayan maddelerdir. FDM’nin yapı elemanlarında ve malzemelerde kullanımı bina ısıl kütlesini arttırarak, ısıtma ve soğutma yüklerini azaltabilmektedir. Bina yapı malzemesine eklenen FDM ile güneş enerjisinden pasif olarak yararlanma imkanı sağlanır ve bina içinde daha homojen bir sıcaklık dağılımı elde edilir. Çalışmamızda bina yapı malzemelerinde kullanılacak, bina konfor sıcaklıklarına uygun mikrokapsüllenmiş faz değiştiren madde (MFDM)’lerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, inşa edilen test kulübelerinde kullanılmak üzere FDM olarak yağ asidi karışımı içeren ve gizli ısı değeri 97,8 J/g olan mikrokapsül geliştirilmiştir. Taramalı elektron mikroskobu analizleri (SEM) mikrokapsüllerin boyutlarının 250-480 nm arasında değiştiğini göstermiştir. MFDM’lerin beton harcı içerisine eklendiğinde küresel görünümün korunduğu, kabuk kısmının zarar görmediği ve beton içerisinde mikroküreciklerin homojen dağıldığı gözlemlenmektedir. MFDM’li beton kullanılarak inşa edilen deneme kulübelerinde uygulama çalışmaları devam etmekte olup, bir yıl boyunca yapılacak ölçümlerle bina ısıtma/soğutma yüküne etkileri belirlenecektir. Binalarda enerji tasarrufunun artması ve CO2 emisyonunun azaltılması beklenmektedir.