Kış Dönemi İçin Yapı Kabuğunda Saydam Yalıtım Uygulaması Üzerine Bir Çalışma

Kış Dönemi İçin Yapı Kabuğunda Saydam Yalıtım Uygulaması Üzerine Bir Çalışma

Esra Lakot Alemdağ, Mustafa Kavraz

Mimari uygulamalarda yapı kabuğu kuruluşları, ısı kayıp ve kazançları ile iç ortam konfor koşulları açısından dikkat edilmesi gereken en önemli bileşenlerinden biridir. Enerji korunumlu yapı kabuğu kuruluşlarında gündeme gelen “saydam yalıtım” uygulaması ile ısı kayıpları en aza indirgenmekte, yüksek güneş ışınım geçirgenlikleri ile duvarın ısıl kütle olarak çalışması olanaklı kılınmaktadır. Çalışmada Trabzon ilinde inşa edilmiş saydam yalıtımlı (PMMA esaslı) ve opak yalıtımlı duvar kuruluşlarının atmosferik koşullar etkisindeki ısıl davranışları 1 yıl boyunca deneysel olarak incelenmiştir. Deneysel çalışmanın değerlendirilmesinde ölçüm yapılan yılın en soğuk ayı için elde edilen sonuçlar dikkate alınmıştır.

Ayrıca çalışmada duvar kuruluşları üzerine gelen güneş ışınım şiddeti, duvar kuruluşlarının iç ve dış yüzey sıcaklıkları ile test odalarının iç ortam sıcaklığının saatlik değişimleri detaylı olarak irdelenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda yapı dış kabuğunda saydam yalıtım uygulaması ile güneş enerjisinden elde edilen ısı kazançlarının yapının enerji etkinliğine ve iç ortam ısıl konforuna etkisi değerlendirilmiştir.