Farklı Özellikteki İç Ortamlarda Partikül Madde (Pm) Ve Karbon Dioksit (Co2) Seviyelerinin Mekânsal Ve Mevsimsel Değişimi

Farklı Özellikteki İç Ortamlarda Partikül Madde (Pm) Ve Karbon Dioksit (Co2) Seviyelerinin Mekânsal Ve Mevsimsel Değişimi

Osman Çotuker, Sibel Menteşe

İnsanlar hayatlarının büyük bir kısmını kapalı ortamlarda geçirmektedir. Bu süreçte çeşitli hava kirleticilere maruz kalmaktadırlar. Önemli hava kirleticilerden olan partikül madde (PM) ve Karbon dioksitin (CO2); gerek insan veya diğer canlı aktiviteleri ve yapı malzemeleri aracılığıyla, gerekse havalandırma yoluyla dış ortam havasından iç ortam havasına geçişi söz konusudur. Havada bulunan her iki kirletici türünün de olumsuz sağlık etkilerine ve konfor düşüklüğüne yol açtığı bilinmektedir. Bu çalışmada, Çanakkale ilinin farklı özellikteki (kentsel, kırsal ve endüstriyel) 3 ilçesinde bulunan ölçüm noktalarında havadan kaynaklı PM ve CO2 seviyelerinin mekânsal ve mevsimsel değişiminin araştırılması amaçlanmaktadır. Hava ortamındaki PM, 6 kanallı lazer-ışık prensibine dayanan partikül sayım cihazı ile anlık olarak ve CO2 seviyesi ise kızılötesi (IR) kaynağına dayanan yine anlık ölçüm cihazı ile ölçülmüştür. Çalışmanın sonuçlarına göre; PM ve CO2 seviyelerinin mekânsal değişim gösterdiği bulunmuştur. İç ortam havasında ölçülen ortalama en yüksek PM ve CO2 seviyeleri endüstriyel bölgede gözlenirken; en düşük ortalama PM ve CO2 seviyeleri ise kentsel bölgede gözlenmiştir. Mevsimsel olarak ise en yüksek ortalama PM ve CO2 seviyeleri kış aylarında bulunmuştur.