Konut Kullanıcılarının İç Ortam Konfor Koşullarından Memnuniyetlerinin Tespitine Yönelik Bir Çalışma

Konut Kullanıcılarının İç Ortam Konfor Koşullarından Memnuniyetlerinin Tespitine Yönelik Bir Çalışma

İzzet Yüksek, Esma Mıhlayanlar, Tülay Esin Tıkansak

Yapılar, kullanılan yapı malzemelerinin doğru seçilmemesi, yapım tekniklerinin yanlış uygulanması, tasarım ve işçilik hataları, kullanım hataları, eksik bakım ve onarım gibi nedenlerle çeşitli problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu problemlerin önemli bir kısmı yapı fiziği kaynaklıdır. Isı, su-nem, ses kaynaklı bu problemler yapılarda çeşitli deformasyonlara sebep oldukları gibi kullanıcıların konfor koşullarını etkilemekte, yapının ve kullanıcısının sağlığını da bozmaktadır. Bunlarla birlikte iç hava kalitesi de iç ortam konfor koşulları arasında önemli bir etkendir. Özellikle son yıllarda “Hasta Bina Sendromu (Sick Building Syndrom) olarak tanımlanan vakalar artmıştır. Bu durum iç ortam havasının dış ortam havası ile değişme oranının azalması dolayısıyla iç ortam hava kalitesinin bozulması ile meydana gelmektedir.

Bu çalışmada, kullanıcılara ısıl, işitsel, görsel konfor koşulları, tesisat ve yapı elemanlarını içeren sorulardan oluşan anket çalışması uygulanmıştır. Çalışmanın amacı; konut yapılarında mevcut konfor koşullarının tespitini yapmak ve tespit edilen sorunlar için çözüm önerileri getirmektir.