Üniversite Dersliklerinin Isıl Konforunun Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma

Üniversite Dersliklerinin Isıl Konforunun Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma

Cem Doğan Şahin, Zeynep Atak, Melih Kılıç, Deniz Döner, Elif Çelik, Aykut Gemici, Kardelen Özcan, Faruk Öner

İç hava kalitesi ve ısıl konfor şartları, kapalı ortamda yapılan aktivitelerin performansını önemli oranda etkilemektedir. Özellikle eğitim faaliyetleri söz konusu olduğunda olumsuz iç hava koşulları, odaklanma kaybı, öğrenme güçlüğü, sağlık açısından yaşanabilecek sorunlar gibi önemli sonuçları ortaya çıkarabilmektedir. Bu çalışmada, İzmir’de bulunan çeşitli üniversitelerdeki dersliklerin ısıl konfor şartları önceden belirlenen süreler boyunca sıcaklık ve bağıl nem değerleri üzerinden incelenmiştir. Bu dersliklerdeki sıcaklık ve bağıl nem değerleri veri kayıt cihazları ile düzenli olarak kaydedilmiştir. Ders sonunda öğrencilere anket uygulanmış, iç ortam sıcaklığı ve bağıl nem değişimlerinin kendileri üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik soruları cevaplamaları beklenmiştir. Veri kayıt cihazlarından elde edilen sonuçların ASHRAE-55 Standardı’na göre mukayese edilmesi ile ortaya çıkan bulgular, anket sonuçları ile ilişkilendirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda elde edilen sonuçların istatistiksel değerlendirmesi yapılarak dersliklerdeki havalandırma sistemlerine yönelik tasarım çalışmalarına yön vermesi ve dersin işlenme ortamı ile ders verimi arasındaki ilişkiyi inceleyen diğer çalışmalar açısından yol gösterici bir basamak olması öngörülmüştür.