İklimlendirme Uygulamalarında Düşük Sıcaklıklı Hava Dağıtım Sisteminin Enerji Verimliliğine Etkisinin İncelenmesi

İklimlendirme Uygulamalarında Düşük Sıcaklıklı Hava Dağıtım Sisteminin Enerji Verimliliğine Etkisinin İncelenmesi

M. Ali Bulut, M. Ziya Söğüt, Recep Yamankaradeniz

İklimlendirme ve soğutma uygulamalarında düşük sıcaklıklı hava dağıtım sistemlerinin kullanılması, iç hava kalitesine etkisi nedeniyle uzun yıllardır sadece ticari ve endüstriyel uygulamalarla sınırlı kalmıştır. Ancak son yıllarda binalarda enerjinin sürdürülebilir maliyetleri üzerinde önemli bir paya sahip olan iklimlendirme sistemlerinde bu etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalarda, düşük sıcaklıklı hava dağıtım sistemleri etkin çözümler sağlamaktadır. Ayrıca otomasyon teknolojisindeki gelişmeler de bu tür uygulamaların avantajları nedeniyle kullanımlarını öne çıkarmıştır.

Bu çalışmada öncelikle düşük sıcaklıklı hava dağıtım sisteminin yapısı, iklimlendirme uygulamalarına etkileri incelenmiş, dağıtım sisteminin iklimlendirme potansiyeli üzerindeki verimlilik etkileri değerlendirilmiştir. Çalışmada özellikle soğutucu akışkan tercihlerine bağlı olarak %10’lara varan tasarruf potansiyeli görülmektedir. Çalışmanın sonunda sistemin performans etkisine bağlı olarak termodinamik ve çevresel değerlendirmelerde bulunulmuştur.