Farklı Yayma Katsayıları İçin Otomotiv Dış Aydınlatma Lambası Isıl Karakteristiklerinin Sayısal İncelenmesi

Farklı Yayma Katsayıları İçin Otomotiv Dış Aydınlatma Lambası Isıl Karakteristiklerinin Sayısal İncelenmesi

Sercan Boduroğlu, Muhiddin Can

Birçok otomotiv dış aydınlatma lambasında ışık kaynağından çıkan ışığın istenildiği gibi yansıtılması için alüminyum kaplamalı reflektörler kullanılmaktadır. Alüminyum kaplama ışığı çok iyi bir şekilde yansıtmasının yanı sıra termal radyasyon olgusunu da etkilediği için lambanın genel ısıl dağılımı üzerinde kayda değer bir etkiye de sahiptir. Bu çalışma reflektör üzerindeki alüminyum kaplama etkisinin ısı transfer karakteristikleri açısından Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) ile tanımlanması için gerçekleştirilmiştir. Kaplama etkisinin hassas bir şekilde tanımlanması için, 2 farklı lamba incelenmiştir; sırasıyla yayma değerleri 1=0.04 ve 2=0.95 olmak üzere alüminyum kaplamalı gövde ve kaplamasız siyah gövde. Lambanın farklı kesitleri için grafiksel ve tablo halinde sıcaklık değerleri sunulmuştur ve her bir lamba için gövde ve lens üzerindeki 3 boyutlu sıcaklık dağılımları da paylaşılmıştır. Çalışmanın sonucu olarak, gövde yayma katsayısının büyümesiyle (12) termal radyasyonun lens sıcaklık dağılımını daha az etkilerken gövde sıcaklık dağılımını daha çok etkilediği gözlenmiştir. Ayrıca termal radyasyonun etkili olduğu durum için (2), ampul filaman konumunun da gövde üzerindeki sıcaklık dağılımını etkilediği görülmüştür. İlave olarak sayısal ve deneysel sonuçlar kıyaslanmış olup sayısal sonuçların deneysel verilerle iyi bir uyum gösterdiği ortaya çıkarılmıştır.