Jeotermal Elektrik Üretim Santrallerinde Yardımcı Sistemler İzleme Ve Proses Kontrol Sistemleri

Jeotermal Elektrik Üretim Santrallerinde Yardımcı Sistemler İzleme Ve Proses Kontrol Sistemleri

Arif Söylem

Organik Rankin Döngüsü (ORC) prensibine göre tasarlanan Jeotermal Elektrik Üretim Santrallerinde, Türbin ve Alternatör ile ORC ekipmanlarının paketi dışında kalan, Jeotermal üretim ve reenjeksiyon kuyularının denetimi ve kontrolü ile birlikte tüm tesisin yardımcı sistemleri, üretilen elektriğin şebekeye bağlanmasına kadar tüm süreç “Balance Of Plant” BOP genel terimi altında anılır.

Jeotermal Elektrik Üretim Santrallerindeki BOP kavramı altında bulunan yan ve yardımcı sistemlerin tüm ekipman ve komponentlerinin eksiksiz ve sağlıklı bir şekilde süreç denetimi, elektrik üreten ORC ekipmanları topluluğunun doğru, verimli ve sürekli çalışmasını sağlar.

Bu bildirinin amacı, BOP kapsamında bulunan, Jeotermal Kuyular, Jeotermal akışkanların santral merkezindeki toplama sistemi, kuyu başlarında ve santral sahasındaki basınçlı hava, yangın söndürme, emniyetli ve susturuculu brine ve buhar atma sistemleri, tüm servisler için şebekeden ve gerekli kritik yükler için acil durum jeneratöründen elektrik beslenmesinin sağlanması, üretilen elektriğin şebeke gerilimine yükseltilmesi ve bağlantı noktasına nakledilerek şebekeye bağlanması için gerek sürecin sağlıklı ve eksiksiz olarak izlenmesi ve kontrol edilmesini hedefleyen bir otomasyon sistemini tarif etmektir.